طراحی سایت
X

فهرست عطرهای لوکاس سیوزک Lucas Sieuzac طراح عطر

Lucas Sieuzac

Lucas Sieuzac

لوکاس سیوزَک

"لوکاس سیوزَک" متولد جنوب فرانسه، ناحیه‌ای که عطاران معروف به آن جا وابسته‌اند و سومین نسل از این خانواده عطاری، حرفه‌ی لوکاس بیشتر یک سرنوشت به نظر می آید.