طراحی سایت
X

فهرست عطرهای لوک دانگ Loc Dong طراح عطر

Loc Dong

Loc Dong

لوک دانگ

"لوک دانگ" استاد عطاری در شرکت "IFF" در "نیویورک" است. او در سایه‌ی جنگ "ویتنام" در دهکده‌ای نزدیک "سایگون" با پدر بزرگش زندگی می کرده است. از دوران کودکی با کشت گیاهان و جمع آوری آنها آشنا شده بود تا به پدربزرگش که حکیم دهکده بود ، کمک کند.