طراحی سایت
X

فهرست عطرهای گزا شون Geza Schoen طراح عطر

Geza Schoen

Geza Schoen

گِزا شون

"گِزا شون" متولد شهر "کَسل-آلمان" است، پدر و مادرش هر دو معلم مدرسه بوده‌‌اند و به قول خودش کودکی بسیار شادی را گذرانده است. در جواب سوالی راجع به شخصیت خود می گوید: "من را همه دوست دارند، چون همیشه شاد، احساساتی، راحت و بی خیال، تنبل و بذله گو هستم.