طراحی سایت
X

فهرست عطرهای فرانسیس فابرن Francis Fabron طراح عطر

Francis Fabron

Francis Fabron

فرانسیس فابرُن

"فرانسیس فابرُن" (1913 – 2005) عطار بسیار هنرمند عطرهای کلاسیک، خالق عطرهای افسانه‌ای "نینا ریچی"،"بالنسیاگا" و "ژیوانشی" بود.