طراحی سایت
X

فهرست عطرهای ادوارد فلشیه Edouard Flechier طراح عطر

Edouard Flechier

Edouard Flechier

ادوارد فلشیه

"ادوارد فلشیه" درسال 1949 در "گراس-فرانسه" به دنیا آمده است و بعد از پایان تحصیلات علمی‌اش به مدرسه‌ی عطرسازی "رور برتراند دوپون" (که امروزه ژیودان نامیده می شود) رفته و از سال 1980 به کار عطرسازی مشغول است.