طراحی سایت
X

فهرست عطرهای انیک مناردو Annick Menardo طراح عطر

Annick Menardo

Annick Menardo

انیک مناردو

کودکی "انیک مناردو" با علاقه‌اش به علم و روانشناسی شاید با حرفه‌ی عطاری آن چنان هم خوانی نداشته باشد، ولی نشان از تفکر و دقت فراوان این عطار هنرمند برای نیل به کمال را می‌رساند.