طراحی سایت
X

فهرست عطرهای طراح عطر آن گوتلیب Ann Gottlieb

Ann Gottlieb

Ann Gottlieb

آن گوتلیب

"آن گوتلیب" تحت نظر مستقیم خانم "استی لودر" که استادش بود به یادگیری علم و تجارت عطرسازی پرداخت و در سال 1983 شرکت خصوصی خود را تاسیس کرد.

عطرهای طراحی شده‌ توسط آن گوتلیب Ann Gottlieb