طراحی سایت
X

فهرست عطرهای آملی بورژوا Amelie Bourgeois طراح عطر

Amelie Bourgeois

Amelie Bourgeois

آمِلی بورژوا

"آمِلی بورژوا"، دانشجوی مدرسه‌ی آرایشی در فرانسه، بیش از آن‌که به لوازم آرایش و کرم‌های رطوبت جذب شود، خود را شیفته‌ی عصاره‌های غنی عطرهای مختلف دید که لوازم آرایش را معطر می‌کنند.