طراحی سایت
X

خرید عطر با رایحه نت گل یخ Chimonanthus or Wintersweet

معرفی نت گل یخ Chimonanthus or Wintersweet استفاده شده در عطرها

گل یخ Chimonanthus or Wintersweet

گل یخ

Chimonanthus or Wintersweet

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین گل یخ Chimonanthus or Wintersweet

خرید عطر‌هایی با نت میانی گل یخ Chimonanthus or Wintersweet

خرید عطر‌هایی با نت پایه گل یخ Chimonanthus or Wintersweet

مشاوره آنلاین