طراحی سایت
X

خرید عطر با رایحه نت گل تلفنی (پراونش) Periwinkle

معرفی نت گل تلفنی (پراونش) Periwinkle استفاده شده در عطرها

گل تلفنی (پراونش) Periwinkle

گل تلفنی (پراونش)

Periwinkle

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین گل تلفنی (پراونش) Periwinkle

خرید عطر‌هایی با نت میانی گل تلفنی (پراونش) Periwinkle

خرید عطر‌هایی با نت پایه گل تلفنی (پراونش) Periwinkle

مشاوره آنلاین