طراحی سایت
X

معرفی نت کران‌بری (قره قاط) Cranberry استفاده شده در عطرها

کران‌بری (قره قاط) Cranberry

کران‌بری (قره قاط)

Cranberry

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین کران‌بری (قره قاط) Cranberry

خرید عطر‌هایی با نت میانی کران‌بری (قره قاط) Cranberry

خرید عطر‌هایی با نت پایه کران‌بری (قره قاط) Cranberry

مشاوره آنلاین