طراحی سایت
X

معرفی نت نشاسته کاساوا (مندیوکا) Mandioca استفاده شده در عطرها

نشاسته کاساوا (مندیوکا) Mandioca

نشاسته کاساوا (مندیوکا)

Mandioca

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین نشاسته کاساوا (مندیوکا) Mandioca

خرید عطر‌هایی با نت میانی نشاسته کاساوا (مندیوکا) Mandioca

خرید عطر‌هایی با نت پایه نشاسته کاساوا (مندیوکا) Mandioca

مشاوره آنلاین