طراحی سایت
X

خرید عطر با رایحه نت گل قدیفه (سپید گوهر) Edelweiss

معرفی نت گل قدیفه (سپید گوهر) Edelweiss استفاده شده در عطرها

گل قدیفه (سپید گوهر) Edelweiss

گل قدیفه (سپید گوهر)

Edelweiss

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین گل قدیفه (سپید گوهر) Edelweiss

خرید عطر‌هایی با نت میانی گل قدیفه (سپید گوهر) Edelweiss

خرید عطر‌هایی با نت پایه گل قدیفه (سپید گوهر) Edelweiss

مشاوره آنلاین