طراحی سایت
X

فعالیت های من در فروشگاه شقایق 2

علی آذرم وند یک موضوع جدید در انجمن با عنوان Aedes de Venustas ایجاد نمود!

1393/03/12
خانم هليا ميشه بيشتر راجب به اين برند و تركيبات اين عطر صحبت بكنى !؟

علی آذرم وند یک موضوع جدید در انجمن با عنوان pegasus ایجاد نمود!

1393/03/11
خیلی خوش بو و با دوام

علی آذرم وند یک موضوع جدید در انجمن با عنوان pegasus ایجاد نمود!

1393/03/11
خیلی خوش بو و با دوام

علی آذرم وند یک موضوع جدید در انجمن با عنوان رایحه خطی یا لاینر به چه معناست ؟ ایجاد نمود!

1393/02/31
رایحه خطی یا لاینر به چه معناست ؟

علی آذرم وند در انجمن به موضوع پاسخ: گروههای مختلف عطرها پاسخ داد!

1393/02/31
به نظر من هر دو حالا اطلاعی ندارم که دلیل علمیش چی میتونه باشه

علی آذرم وند در انجمن به موضوع پاسخ: گروههای مختلف عطرها پاسخ داد!

1393/02/30
البته ولی در کل دسترسی به ترکیبات اصلی و واقعیه عطرها سخت و مشکل شده و هر کسی برداشته خودشو از بوها داره

علی آذرم وند در انجمن به موضوع پاسخ: نُت‌های رایحه پاسخ داد!

1393/02/30
تا حدودی بله

علی آذرم وند یک موضوع جدید در انجمن با عنوان گروههای مختلف عطرها ایجاد نمود!

1393/02/30
گروههای مختلف عطرها را مانند هر طبقه بندی دیگری نمی‌توان بطور کامل در طبقات مجزا قرار داد، هر رایحه‌ای طیف‌هایی از دیگر گروههای بویایی دارد. حتی عطر‌ه...

علی آذرم وند یک موضوع جدید در انجمن با عنوان نُت‌های رایحه ایجاد نمود!

1393/02/30
عطر نیز در تشابه با نت‌های موسیقی به داشتن سه گروه از نت‌های گوناگون توصیف می‌شود که یک رایحه هماهنگ را بوجود می‌آورند. ایت نت‌ها به مرور زمان آشکار م...

فعالیت‌های کاربری

فعالیت های من در فروشگاه شقایق 2

مشخصات کاربری من

مشخصات کاربری من در فروشگاه شقایق 2