طراحی سایت
X

معرفی نت سیپروس اسکاریوس Cyperus scariosus استفاده شده در عطرها

سیپروس اسکاریوس Cyperus scariosus

سیپروس اسکاریوس

Cyperus scariosus

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین سیپروس اسکاریوس Cyperus scariosus

خرید عطر‌هایی با نت میانی سیپروس اسکاریوس Cyperus scariosus

خرید عطر‌هایی با نت پایه سیپروس اسکاریوس Cyperus scariosus

مشاوره آنلاین