طراحی سایت
X

خرید عطر با رایحه نت رز اگلنتریا (رابیگینوسا) Rosa rubiginosa

معرفی نت رز اگلنتریا (رابیگینوسا) Rosa rubiginosa استفاده شده در عطرها

رز اگلنتریا (رابیگینوسا) Rosa rubiginosa

رز اگلنتریا (رابیگینوسا)

Rosa rubiginosa

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین رز اگلنتریا (رابیگینوسا) Rosa rubiginosa

خرید عطر‌هایی با نت میانی رز اگلنتریا (رابیگینوسا) Rosa rubiginosa

خرید عطر‌هایی با نت پایه رز اگلنتریا (رابیگینوسا) Rosa rubiginosa

مشاوره آنلاین