طراحی سایت
X

معرفی نت انگور فرنگی قرمز Red Currant استفاده شده در عطرها

انگور فرنگی قرمز Red Currant

انگور فرنگی قرمز

Red Currant

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین انگور فرنگی قرمز Red Currant

خرید عطر‌هایی با نت میانی انگور فرنگی قرمز Red Currant

خرید عطر‌هایی با نت پایه انگور فرنگی قرمز Red Currant

مشاوره آنلاین