طراحی سایت
X

معرفی نت انگور فرنگی سیاه Black Currant استفاده شده در عطرها

انگور فرنگی سیاه Black Currant

انگور فرنگی سیاه

Black Currant

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین انگور فرنگی سیاه Black Currant

خرید عطر‌هایی با نت میانی انگور فرنگی سیاه Black Currant

خرید عطر‌هایی با نت پایه انگور فرنگی سیاه Black Currant

مشاوره آنلاین