طراحی سایت
X

معرفی نت انگور فرنگی آبی (بلوبری) Blueberry استفاده شده در عطرها

انگور فرنگی آبی (بلوبری) Blueberry

انگور فرنگی آبی (بلوبری)

Blueberry

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین انگور فرنگی آبی (بلوبری) Blueberry

خرید عطر‌هایی با نت میانی انگور فرنگی آبی (بلوبری) Blueberry

خرید عطر‌هایی با نت پایه انگور فرنگی آبی (بلوبری) Blueberry

مشاوره آنلاین