طراحی سایت
X

معرفی نت انگور سیاه پینوت Pinot Noir grapes استفاده شده در عطرها

انگور سیاه پینوت Pinot Noir grapes

انگور سیاه پینوت

Pinot Noir grapes

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین انگور سیاه پینوت Pinot Noir grapes

خرید عطر‌هایی با نت میانی انگور سیاه پینوت Pinot Noir grapes

خرید عطر‌هایی با نت پایه انگور سیاه پینوت Pinot Noir grapes

مشاوره آنلاین