طراحی سایت
X

معرفی نت امبو کجا (تاپربا) Umbu-Cajá | Taperebá استفاده شده در عطرها

امبو کجا (تاپربا) Umbu-Cajá | Taperebá

امبو کجا (تاپربا)

Umbu-Cajá | Taperebá

معرفی این نت به زودی در این قسمت منتشر خواهد شد. در زیر می‌توانید عطرهایی که در سه سطح آغازین، میانی و پایه هرم عطر، از این نت استفاده کرده‌اند را مشاهده نمایید:


خرید عطر‌هایی با نت آغازین امبو کجا (تاپربا) Umbu-Cajá | Taperebá

خرید عطر‌هایی با نت میانی امبو کجا (تاپربا) Umbu-Cajá | Taperebá

خرید عطر‌هایی با نت پایه امبو کجا (تاپربا) Umbu-Cajá | Taperebá

مشاوره آنلاین